Grindsted Indre Mission · Missionshuset

Kronen, Grindsted Indre Mission

Kronen er vores samlingssted for alle vore lokale aktiviteter.

Huset blev bygget 2012. Vi samles til møder for at høre om Gud.

 

Historiske rids:

Fra folder okt 2009

På den seneste generalforsamling i Indre Mission i Grindsted fik bestyrelsen lov til at arbejde videre med de bygningsforslag af nyt missionshus, der gennem de seneste år er arbejdet med. Herunder fik bestyrelsen lov til at undersøge de økonomiske muligheder for at financiere det valgte projekt.

Det er ikke et færdigudviklet projekt. Der skal arbejdes meget med tegninger, ideer og forskellige forslag. Projektet afbilledet på forsiden indeholder en flot hall og en stor mødesal, lokaler til børne- og ungdomsarbejdet, et køkken og cafélokale.

Det giver mulighed for at arbejde målrettet videre på at at fortsætte og udbygge Indre Missions arbejde med:


* Fællesskab der favner* Forkyndelse der frigør* Fundament der fastholder* Forvaltning der forandrerBestyrelsen har udpeget et udvalg til indsamling af bidragstilsagn herunder private gaver/gavebreve, fonde m.m.

Udvalget består af følgende:


 • Leif Lund

 • Henning Sørensen

 • Dorthe R. Frøkjær

 • Henrik B. Jepsen

 • Carsten M. Hansen


På vedlagte blanket, er der mulighed for at give tilsagn om en gave til byggeriet. Er du i tvivl om hvilken mulighed for økonomisk støtte, du skal vælge, kummer én fra udvalget gerne på besøg - sæt blot kryds om at blive kontaktet personligt.


Vi skal bruge tilsagn om ca. 4.000.000 kr. før vi kan gå videre med projektet. Det er et stort beløb. Og derfor er det godt, at vi er mange om det. Vi I bestyrelsen vil bede den enkelte om at overveje, hvad du kan bidrage med.

Fra folder

Lidt baggrundsstof

Vi sendte for et års tid siden en folder ud med lidt information om vore byggeplaner og ønsker om økonomiske tilsagn til projektet. Vi fik en del henvendelser tilbage.

Der var mange tilsagn om økonomisk støtte, men vi nåede ikke det beløb det kræves for at realisere projektet.

Mange henvendelser gik på et ønske, om at vi bliver på grunden over for kirken.

Bestyrrelsen har taget dette ønske til sig, og vi har derefter arbejdet med et nyt og lidt mindre projekt beliggende på Solvej 1, den nuværende grund.

Vi har sat arkitekten i gang igen med dette, og han har tegnet huset afbillledet på forsiden af denne folder.

Vision

Vores vision er at skabe et hus, som udgør de bedst mulige ydre rammer for at mennesker i alle aldre kommer til tro på Jesus - og bliver i troen.

Vi tror på nye muligheder for mission og aktiviteter. Derfor ønsker vi at forme husets indre og ydre, så det indbyder til aktiviteter, som svarer til mennesker og deres behov i de forskellige af livets faser.

Vi ønsker at huset kommer til at summe af liv. Hele ugen, hele dagen.

 

Vi ser gerne et nyt missionshus som - det andet hjem. Hvor man er sammen med kristne venner - det skal være hele familien Indre Missions andet hjem, kirkens dagligstue.

Vi drømmer om

Lovsangsbandet mødes for anden gang i denne uge til øveaften i musik/Gospel Kids lokalet (udstyret står jo fremme hele tiden). De er stærkt inspireret af koncerten med Watermark i den store sal aftenen før, arrangeret af IMU'erne.

Bookinglisten for kontoret er fyldt helt op af medlemmer fra forskellige arbejdsgrene. Mødeledere sidder på kontoret og forbereder den røde tråd gennem ½-årets møderrækker. De gør god brug af bibelværk for menigheden. Design-teamet har glæde af PC og farveprinter. Der printes lige et par ekstra løbesedler, og de sidste ting rettes i Power Point præsentationen til søndagsskolen og juniorklubben.

Værkstederne flyder med pap og maling. Børneklubberne hjælper en lokal kunstner med en udstilling i hallen.

Børnene følges ad til børnekirke ad fra kirken, som ligger lige overfor.

Seniorklubben samles – mændene spiller bob i hall’en – og damerne holder gang i snakken i cafe-lokalet, hvor den nyeste bog fra Thomas Teglgaard får mange rosende kommentarer med på vejen. Der er allerede solgt 10 eksemplarer fra bogsalget henne i hjørnet.

Bedegruppen samles i det lille bederum. De har nok at takke for og bede om.

Rengøringshold 3 samles lørdag formiddag til kaffe og rundstykker – og selvfølgelig ”lidt” praktisk arbejde.

Madklubben og inviterede gæster samles til en hyggelig middag i cafe-lokalet, hvor de seneste læserbrevs-indlæg omkring menighedsrådsvalget bliver diskuteret flittigt.

Lederne i alle arbejdsgrene samles til en bedre middag som tak for indsatsen og en snak om hvordan vi knytter vore arbejdsgrene sammen, så vi når flest mulige og samtidigt udnytter vore leder-resourcer bedst muligt.

 

Så alt i alt ser vi gerne et nyt missionshus som - det andet hjem. Her er man sammen med kristne venner - det skal være hele familien Indre Missions andet hjem.

Lede til Jesus - Leve i Ham

Indre Mission i Grindsted er ikke døde og kolde mursten – eller døde og kolde hjerter.

Indre Mission skulle gerne være stedet, hvor vi først og fremmest har omsorg og kærlighed for mennesker – både dem, som alle kan lide - men også dem, som ikke ret mange måske kan lide.

Overskriften må være, at alle mennesker er skabt i Guds billede – Vi er ikke et tilfældigt big-bang resultat, men har stor værdi overfor Gud hver især.

 

Udfordringen for os er, at mennesker må få lov til at se Gud som Far og Jesus som vores frelser.

Bibelord fra JesusNet

 
Previous
Video og podcast om tro

08.05.2023

Video og podcast om tro

Bliv inspireret selv eller lyt sammen med andre f.eks. som et oplæg i smågruppen eller dit fællesskabet. læs mere

En daglig hilsen til eftertanke

20.03.2023

En daglig hilsen til eftertanke

Få en kort andagt hver dag. Hent appen ”Ord til eftertanke” eller kig forbi netandagten.dk. læs mere

Find svar på Jesusnet.dk

05.02.2023

Find svar på Jesusnet.dk

Kan og ved Gud alt? Var Jesus vegetar? Hvad siger Bibelen om engle? Jesusnet.dk giver svar på disse og mange andre spørgsmål. læs mere

Next
  • Kontaktperson - IM
  • Henrik Bak Jepsen
  • Ahornvej 12
  • 7200 Grindsted
  • 61655720
  • bakjepsen@mail.dk
  • Grindsted IM
  • Grindsted Missionshus
  • Solvej 1
  • 7200 Grindsted