Grindsted Indre Mission · Missionshuset

Kronen, Grindsted Indre Mission

Kronen er vores samlingssted for alle vore lokale aktiviteter.

Huset blev bygget 2012. Vi samles til møder for at høre om Gud.

 

Kronen er Indre Missions hus i Grindsted.

 

Huset er navngivet KRONEN:

 

Navnet er inspireret af træet i husets hall.

Et træ, hvorpå resten af huset (KRONEN) hviler.

Et træ med rødderne dybt plantet i Bibelens ord.

 

En trækrone er tegn på liv – det er her fuglene bygger

rede, det er her børnene klatrer rundt og det er her den

spændende del af træet – frugterne – er placeret.

 

Det er vort håb,

at vi må bære frugt i den verden, vi er sat.

 

Et stort træ er gammelt,

det har været der i mange år,

men KRONEN fornyes hvert eneste år.

Troen på Jesus har været forkyndt på dette sted i mange år

- samlingspunktet er det samme,

- Jesus er den samme,

men formen fornyes for at følge med tiden.

 

Mennesket er KRONEN på Guds skaberværk.

 

Hver uge året rundt er der mange forskellige aktiviteter i KRONEN.

Kig gerne rundt her på hjemmesiden for at se, hvad der kunne passe til dig.

ALLE er velkommen.

 

Historien om Indre Missions huse i Grindsted:

 

Indre Mission er en folkekirkelig bevægelse, der blev grundlagt i 1861 på Vestsjælland med det officielle navn Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

 

I 1880’erne nåede bevægelsen til Grindsted. I 1890 var tilslutningen til missionsmøderne i Grindsted så stor, at der opstod et ønske om at få sit eget hus at mødes i.

 

D. 29. maj 1891 blev grundstenen nedlagt. Missionshuset blev opført på kronens jord ved Sdr. Ommevejen, nuværende Nørregade 4. Indvielse fandt sted 3. august 1891 med så mange deltagere, at indvielsen måtte finde sted udendørs med en vogn som talerstol. Huset fik navnet Pella efter den by i Østjordan, som var de kristnes tilflugtssted under den romerske krig i år 66-70.

 

Vilhem Beck, Indre Missions landsformand, talte og advarede også imod at opfatte husets navn Pella som ”Pil af!”. Huset var tværtimod et sted man skulle komme.

 

 

Og folk kom … i så stor stil, at der hurtigt blev for trangt i Pella.

 

I 1915 fik Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark af kirkeministeriet lov til at købe præstegårdsjorden overfor Grindsted Kirke. D. 3. august 1915 nedlagdes grundstenen, og allerede 30. november 1915 blev der holdt indvielse af det nye missionshus.

 

Husets samlede byggeudgift var knap 17.000 kr. En stor offervilje blev vist, da 10.682 kr. blev indsamlet som frivillige gaver blandt folk. Salget af Pella bidrog med 3.000 kr., og resten blev et sparekasselån.

 

 

Dette missionshus fik mærkeligt nok aldrig et navn. Det bestod af en stor sal med plads til ca. 250 personer, to mindre sale og på førstesalen en lejlighed, hvis køkken også blev brugt af missionshuset. Gennem årene blev der løbende vedligeholdt. I årene 1952-1957 blev der indrettet indendørs toiletter, installeret fjernvarme og tilbygget en køkkenbygning i den ene ende af huset.

 

I starten af det nye årtusinde begyndte tanker at røre på sig omkring at bygge et andet missionshus, da indretningen var utidssvarende. Længe snakkede man om ombygning af det gamle missionshus, men uanset hvordan tegninger blev lavet, stod man stadig med et gammelt hus. Andre tanker gik på at finde en helt anden grund i Grindsted, men der var et stort ønske blandt husets venner og brugere om at blive, hvor man allerede var. Efter mange overvejelser og forkastede planer stod man i 2009 klar med et projekt.

 

I foråret 2011 blev byggeriet startet, rejsegilde blev holdt i flot sommervejr 25. august 2011 og indvielsesfesten løb af stablen d. 25. februar 2012.

 

Byggeprisen var på ca. 8.6 millioner kr.

Indre Missions Byggefond bidrog med 3 millioner kr.

 

Blandt husets venner og brugere blev der indsamlet 1.065.000 kr. og yderligere givet tilsagn om 1.895.000 kr. over 10 år. Med momskompensation på byggeriet, fondes velvillighed og løbende gaveindsamling er huset nu næsten gældfrit her i 2023.

 

Indre Mission har ikke medlemmer og ingen kontingenter. Alt arbejdet finansieres af de gaver, som den enkelte har lyst til at give til Indre Mission, kaffepenge og evt. fondsansøgninger.

 

 

Bibelord fra JesusNet

  • Kontaktperson - IM
  • Henrik Bak Jepsen
  • Ahornvej 12
  • 7200 Grindsted
  • 61655720
  • bakjepsen@mail.dk
  • Grindsted IM
  • Grindsted Missionshus
  • Solvej 1
  • 7200 Grindsted