Grindsted Indre Mission · Andre aktiviteter

Bogsalget i Kronen

Har du/I brug for kristen litteratur eller musik/sang på CD eller DVD, så kom i Kronen til møderne eller kontakt:

Charlotte

Tlf. 23980403

Børnekirke

Børnekirke er et tilbud for børn fra 0 år til 6. kl.

Vi holder børnekirke i forbindelse med Gudstjenesterne i Grindsted Kirke, de søndage Sognepræst Steen F. Søvndal afholder gudstjenesten.

Enkelte gange er vi også med i Urup og Nollund Kirker.

Kontaktperson

Annette Lund, Ribersvej 156 Grindsted, tlf: 23720890.

Seniortræf

Vi samles til seniortræf den anden torsdag i hver måned, fra kl 14.30 til 16.00, dog ikke i januar, juli og august.

Vi starter med ca. en halv times forkyndelse, derefter kaffe og talerens frie emne.

Kirkebilen, der også kører til gudstjenester i Grindsted Kirke, kan gratis benyttes, også af kørestolsbrugere. Den skal bestilles på Tlf 75353506

Vil du vide mere, så kontakt Poul Erik Bitsch, Tlf 51180842

Grindstedkredsen

Grindsted Kredsen afholder møder ca. 1 gang hvert halve år. Her samles fællesskaberne i Indre Mission fra et større område. Møderne afholdes på skift i de lokale missionshuse.

Hjerter Konge

Kort- og brætspilsklub ”Hjerter Konge”.

Kan du lide at spille spil, og mangler du somme tider nogle at spille med? Den sidste torsdag i måneden kl 19.00-21.00 er det muligt at mødes i Kronen for at spille spil. Vi ønsker at danne fællesskab på tværs af generationer, overbevisninger og livssituationer. Det koster ikke noget at deltage, og der er ingen tilmelding.

Følg med på vores facebookside 

Ved evt. spørgsmål kan Merete S. Nielsen kontaktes på 2231 5118.

IM Genbrug Grindsted

Vestergade 134, 7200 Grindsted

Kontakt: Jytte Bechmann, telefon 21231279

Se mere på Facebook

Bibelord fra JesusNet

  • Kontaktperson - IM
  • Henrik Bak Jepsen
  • Ahornvej 12
  • 7200 Grindsted
  • 61655720
  • bakjepsen@mail.dk
  • Grindsted IM
  • Grindsted Missionshus
  • Solvej 1
  • 7200 Grindsted